Folkemakten blogger

Folkemakten blogger

Høyre må forklare oss...

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 23 aug., 2015 15:01:45
Høyre brukte 770 millioner kroner mindre enn de var pålagt av bystyret til å pusse opp skoler. Hvor gikk pengene?


Over 10.000 elever er berørt av det enorme skoleforfallet i Bergen. 21 skoler står uten godkjent inneklima, selv om Høyre lovte at alle bygg skulle være godkjent innen 2009. Og nær 6000 elever går på skoler med brakkebygg eller andre midlertidige løsninger.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hoeyre/denne-skolekrisen-kan-koste-hoeyre-makten-i-bergen/a/23510325/

  • Kommentarer(0)