Folkemakten blogger

Folkemakten blogger

Avledningsmanøver fra Bystyrets kontor!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 28 juli, 2015 18:46:26
Forstår ikke at de gjør det, så åpenlyst!? Jeg hadde et innlegg i BA hvor jeg skiver om valgfusk på valgdagen. Jeg oppfordrer til ikke å forhåndsstemme fordi vi er ikke kjent med fuske-mulighetene der. Bystyrets kontor svarer meg i BA 18 juli på noe annet enn det jeg skriver om - og viser at de enten er uvitende der på kontoret eller at de driver med direkte avledning til saken. Jeg har sendt inn et svar til BA i dag:

Bystyrets kontor villeder borgerne - bevisst!

Og det er derfor vi dannet partiet Folkemakten. Dette lureriet, disse usannhetene, avledningsmanøverne. Ærlighet først, så kommer løsningene, sier vi.

Vi er kjent med at det enkelt kan fuskes ved valget, blant annet under opptellingen på valgdagen.Vi har foreksempel 1000 avkrysninger på en skole, men det kan ligge 2000 stemmesedler på bordet ( for telling) ettersom Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget går samtidig. Sedler kan fjernes enkelt - uten at det kan bli oppdaget. Hva som skjer på forhåndsstemmingen vet vi ikke noe om, og derfor oppfordret vi til ikke å forhåndsstemme i et innlegg i BA 15 juli.

Svaret fra bystyrets kontor 18 juli i BA er rett og slett en frekk avledningsmanøver! De fokuserer kun på at det ikke går an å fuske på forhåndsstemming, noe vi forøvrig ikke tror på, men ikke har fokusert på heller.

" Systemet tillater ikke at det kan ligge stemmesedler på bordet, som Gørbitz skriver valgmedarbeideren kan stappe i buksen eller i en bag". Kanskje sant når det gjelder forhåndsstemming, men løgn når det gjelder selve valgdagen!

Alle vet at stemmesedlene blir tømt utover bordet og valgmedarbeiderne sorterer og teller dem - før sedlene går tilbake i urnene og blir kjørt til Rådhuset av en eller to (gjerne) tidligere byråkrater/politikere. Urnene er noen ganger ikke forseglet heller. Jeg har vært stemmestyre nestleder og med på 6 valg, og vet hvordan disse valgene (ikke) fungerer. Sånn har det alltid vært og slik vil de fortsatt ha det. Det er det som forundrer Folkemakten. Vi vil ha et nytt politisk system - og et bedre valgsystem! For hvorfor åpner de for valgfusk? Forstår du det, forstår du mye.

"Forseglingen blir ikke brutt før urnen er brakt til Rådhuset", skrive Bystyrets kontor. Kanskje sant på forhåndsstemming, men løgn når det gjelder selve valgdagen.

Til Dagbladet 15 sept. 2009, sier en valgobservatør: " Man kan bli mer lemfeldig fordi man har hatt demokrati så lenge, sier Mutriba Latypoca fra Taijikistan, som var i Trondheim i går. Der så hun flere eksempler på at stemmeurnene ikke var forseglet" Google og lese selv.

" Lett å jukse ved norske valg mener Kommunaldepartementet", var overskriften i Vårt Land. Valgobservasjonen i 2005 slaktet valgsystemet vårt. 28 observatører var invitert av Den norske Helsingforskomite (Peersen, Tor, publisert 21. september 2006)

"Valgurnene i norske stemmelokaler forsegles ikke alltid, fordi man har behov for å tømme dem" Dette var valgobservatørene kritiske til, og foreslår i stedet å skaffe nok valgurner.

Valgobservatørene kom også til Nordnes i Bergen i 2009. Her opplevde observatørene at det oppsto et misforhold mellom antall stemmesedler og avkrysninger i valglistene

" Observatørene overvar 14 opptellinger i natt, og fant flere tilfeller der rutinene ikke var gode nok. Tre steder oppdaget de sprik mellom avkrysning i manntallet og faktiske stemmegivere" 15 september 2009 - Dagbladet.


Det fuskes også ved at noen luringer putter flere ferdigstemplete sedler innimellom bunken som ligger for telling på bordet og da kan dette skje:


"I Råholt i Eidsvold kommune oppdaget observatørene også feil. Her var det avgitt mellom 1400 og 1500 stemmer i løpet av gårsdagen, men ved opptelling ble det konstatert at det var 11 flere valgsedler i urnen enn det var registrerte stemmegivere i manntallslisten."
Videre kan en lese: " Ved valgkretsen Ila i Trondheim oppdaget man også et misforhold på 50 stemmesedler for mye ved første opptelling."

Valgobservatørene pekte på at tilliten til systemet er så høy at få nordmenn reagerer på stemmeurner som ikke er forseglet eller andre feil som valgobservatørene så. Vi er naive!

Jo, Bystyrets kontor; det kan fuskes ved valgene våre - og det gjøres. Hvorfor er politikerne fjernet fra valgurnene som valgmedarbeidere 14 september i år - for første gang i historien? Hvorfor har dere innført valgobservatører overalt, omsider? Men det største hvorfor`et er : Hvorfor forteller dere ikke borgerne sannheten slik at vi får et redelig og godt valgsystem? Den eneste grunnen Folkemakten kan se at hvorfor det åpnes for valgfusk, er at det spiller liten rolle om hvem som "kommer til makten" for vi får "embetsverket" sin politikk ut i enden uansett. Toppbyråkratene har fullstendig kontroll på den avsluttende valgprosessen mens toppolitikerne passer på hverandre ved tellemaskinen på Rådhuset. For dem handler det jo hovedsakelig om gode posisjoner etter valget! Nå må folk ønske sannheten velkommen, for vi har brukt for den - nå!

Leder i Folkemakten

Siv Gørbitz  • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post18