Folkemakten blogger

Folkemakten blogger

Litt for mye grått?

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 03 aug., 2015 11:39:13

Tommy er i Hordaland avisen, 1 august. De tok flotte bilder av han og bilen. Det interessante er at en så pass liten avis har ingen agenda og skriver så best som de kan - uten å legge inn misforståelses-muligheter mm. Småaviser er ofte ærlige aviser.

Tommy snakker om Folkemakten, men også om at omgivelsene er blitt for gråe. Han synes at det er for mange gråe biler. Farger påvirker oss, så jeg er enig. I BT 2 august leser jeg i et to siders oppslag, om fargen gråt, at " Vi blir deprimerte av alt grått, sier fargeprofessor Mette Lòrange"


http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/fargar-politikken

 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post20

Henter stemmer direkte fra hjemmet!?

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 30 juli, 2015 12:41:08

Nå er det til og med mulig å forhåndsstemme hjemme!!!?

Er du sengeliggende eller av andre grunner ikke kommer deg til valglokalet - eller et av de andre stedene som forhåndsstemmingen foregår, ja, da kommer valgfolkene hjem til deg. Det er jo nærmest vittig at makten er så ivrig etter å holde dette liksom-demokratiet ved like, at de er villig til å gå hjem til folk for å hente en stemme. Det handler om at blir det mindre enn...hm...42% oppslutning (tror jeg) om valget, så faller valgsystemet i knas. Valgfolkene har med seg stemmeurnen til den "syke" og det er IKKE fordi alle har rett til å stemme. Nei. De MÅ ha flest mulig stemmer. Husk: Du stemmer da på systemet! For å opprettholde systemet slik det er. Mens du skal tro at stemmen din spiller en rolle for hvilken politikk vi får ut i enden. • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post19

Avledningsmanøver fra Bystyrets kontor!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 28 juli, 2015 18:46:26
Forstår ikke at de gjør det, så åpenlyst!? Jeg hadde et innlegg i BA hvor jeg skiver om valgfusk på valgdagen. Jeg oppfordrer til ikke å forhåndsstemme fordi vi er ikke kjent med fuske-mulighetene der. Bystyrets kontor svarer meg i BA 18 juli på noe annet enn det jeg skriver om - og viser at de enten er uvitende der på kontoret eller at de driver med direkte avledning til saken. Jeg har sendt inn et svar til BA i dag:

Bystyrets kontor villeder borgerne - bevisst!

Og det er derfor vi dannet partiet Folkemakten. Dette lureriet, disse usannhetene, avledningsmanøverne. Ærlighet først, så kommer løsningene, sier vi.

Vi er kjent med at det enkelt kan fuskes ved valget, blant annet under opptellingen på valgdagen.Vi har foreksempel 1000 avkrysninger på en skole, men det kan ligge 2000 stemmesedler på bordet ( for telling) ettersom Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget går samtidig. Sedler kan fjernes enkelt - uten at det kan bli oppdaget. Hva som skjer på forhåndsstemmingen vet vi ikke noe om, og derfor oppfordret vi til ikke å forhåndsstemme i et innlegg i BA 15 juli.

Svaret fra bystyrets kontor 18 juli i BA er rett og slett en frekk avledningsmanøver! De fokuserer kun på at det ikke går an å fuske på forhåndsstemming, noe vi forøvrig ikke tror på, men ikke har fokusert på heller.

" Systemet tillater ikke at det kan ligge stemmesedler på bordet, som Gørbitz skriver valgmedarbeideren kan stappe i buksen eller i en bag". Kanskje sant når det gjelder forhåndsstemming, men løgn når det gjelder selve valgdagen!

Alle vet at stemmesedlene blir tømt utover bordet og valgmedarbeiderne sorterer og teller dem - før sedlene går tilbake i urnene og blir kjørt til Rådhuset av en eller to (gjerne) tidligere byråkrater/politikere. Urnene er noen ganger ikke forseglet heller. Jeg har vært stemmestyre nestleder og med på 6 valg, og vet hvordan disse valgene (ikke) fungerer. Sånn har det alltid vært og slik vil de fortsatt ha det. Det er det som forundrer Folkemakten. Vi vil ha et nytt politisk system - og et bedre valgsystem! For hvorfor åpner de for valgfusk? Forstår du det, forstår du mye.

"Forseglingen blir ikke brutt før urnen er brakt til Rådhuset", skrive Bystyrets kontor. Kanskje sant på forhåndsstemming, men løgn når det gjelder selve valgdagen.

Til Dagbladet 15 sept. 2009, sier en valgobservatør: " Man kan bli mer lemfeldig fordi man har hatt demokrati så lenge, sier Mutriba Latypoca fra Taijikistan, som var i Trondheim i går. Der så hun flere eksempler på at stemmeurnene ikke var forseglet" Google og lese selv.

" Lett å jukse ved norske valg mener Kommunaldepartementet", var overskriften i Vårt Land. Valgobservasjonen i 2005 slaktet valgsystemet vårt. 28 observatører var invitert av Den norske Helsingforskomite (Peersen, Tor, publisert 21. september 2006)

"Valgurnene i norske stemmelokaler forsegles ikke alltid, fordi man har behov for å tømme dem" Dette var valgobservatørene kritiske til, og foreslår i stedet å skaffe nok valgurner.

Valgobservatørene kom også til Nordnes i Bergen i 2009. Her opplevde observatørene at det oppsto et misforhold mellom antall stemmesedler og avkrysninger i valglistene

" Observatørene overvar 14 opptellinger i natt, og fant flere tilfeller der rutinene ikke var gode nok. Tre steder oppdaget de sprik mellom avkrysning i manntallet og faktiske stemmegivere" 15 september 2009 - Dagbladet.


Det fuskes også ved at noen luringer putter flere ferdigstemplete sedler innimellom bunken som ligger for telling på bordet og da kan dette skje:


"I Råholt i Eidsvold kommune oppdaget observatørene også feil. Her var det avgitt mellom 1400 og 1500 stemmer i løpet av gårsdagen, men ved opptelling ble det konstatert at det var 11 flere valgsedler i urnen enn det var registrerte stemmegivere i manntallslisten."
Videre kan en lese: " Ved valgkretsen Ila i Trondheim oppdaget man også et misforhold på 50 stemmesedler for mye ved første opptelling."

Valgobservatørene pekte på at tilliten til systemet er så høy at få nordmenn reagerer på stemmeurner som ikke er forseglet eller andre feil som valgobservatørene så. Vi er naive!

Jo, Bystyrets kontor; det kan fuskes ved valgene våre - og det gjøres. Hvorfor er politikerne fjernet fra valgurnene som valgmedarbeidere 14 september i år - for første gang i historien? Hvorfor har dere innført valgobservatører overalt, omsider? Men det største hvorfor`et er : Hvorfor forteller dere ikke borgerne sannheten slik at vi får et redelig og godt valgsystem? Den eneste grunnen Folkemakten kan se at hvorfor det åpnes for valgfusk, er at det spiller liten rolle om hvem som "kommer til makten" for vi får "embetsverket" sin politikk ut i enden uansett. Toppbyråkratene har fullstendig kontroll på den avsluttende valgprosessen mens toppolitikerne passer på hverandre ved tellemaskinen på Rådhuset. For dem handler det jo hovedsakelig om gode posisjoner etter valget! Nå må folk ønske sannheten velkommen, for vi har brukt for den - nå!

Leder i Folkemakten

Siv Gørbitz • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post18

Hvorfor stemmer vi på løgnere?

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 24 juli, 2015 22:02:46
Vi vet politikerne lyger - for at vi skal gi dem personlig makt. Siste steg på karrierestigen.
Jeg er i Danmark. Aalborg. Besøkte Skagen i dag. Grubler. Forstår ikke at ikke folk tilegner seg nok kunnskap til å se hva som skjer. ...

Politikere kommer sjelden med loddrette løgner. Til gjengjeld vikler de seg ofte inn i et nett av hvite løgner og manipulasjon – som til sammen gir oss et lite troverdig inntrykk.
Professor i retorikk ved Københavns Universitet, mener at direkte løgn bare er en liten del av bildet.

– Politikerne villeder og manipulerer. Dette er mer gjennomgripende enn løgner, og bidrar til at politikerne mister troverdighet – selv om de bare kommer med få direkte løgner.

I psykologien snakker man om to forskjellige former for løgner:

Direkte løgn: Du blir for eksempel spurt om du har mottatt et brev. Hvis du lyver her, er det snakk om den mest åpenbare formen for løgn.


Den andre typen er «funksjonelle» løgner, der du lyver for å ta hensyn til andre.

Slike små unnaluringer finner vi på hele tiden. Når en kvinne spør mannen sin om hun ser slank ut i de nye buksene, bør mannen alltid si at hun gjør det.

http://forskning.no/politikk/2013/12/derfor-roter-politikere-seg-ut-i-logner • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post17

På vei til Lucca! Italia fremdeles...

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 20 juli, 2015 21:32:31

Mobilen ringte!

En tidligere toppbyråkrat ringte meg. Han hadde meldt seg inn i Folkemakten.

- Jeg sa til AP at om de støttet lovforslaget om hemmelighold og berørte den demokratiske delen av offentlighetsloven på den måten, ja, så meldte jeg meg ut!

Fint! En etter en får øynene opp og se Folkemakten som et alternativ!

 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post16

Jeg er i Roma!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 17 juli, 2015 19:28:26

Her kjenner de Niccolo Machiavelli godt! Han som laget maktoppskriften.

Han som gav ideen til Folkemakten. 1513.

Herlig å snakke med folk som kan vet noe om det som interesserer meg! :)

35 graders klem fra Siv • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post15

Trist at det fuskes!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 15 juli, 2015 14:16:30

BA- 15 juli 2015

Men nå er politikerne fjernet og valgobservatører blir satt inn. En liten begynnelse! • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post14

Med løgn kom(mer) de til makten!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 14 juli, 2015 21:50:14

FrP sa nei til alt de likevel hadde tenkt å si ja til! Og ikke bare ja, men skru det maksimalt opp også! Som bompenger, parkeringskostnader, egenandel og eiendomsskatten.

Mens Oslo-innbyggerne hittil har sluppet helt unna eiendomsskatt, må man i Bergen ut med 5972 kroner årlig for en 120 kvadratmeter stor enebolig.

http://www.bt.no/nyheter/valg/Bergenserne-er-mest-imot-eiendomsskatt-3399234.html • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post13

Bare de skyldige har J. Elden som advokat!?

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 13 juli, 2015 15:16:39

"Samlet sett kan det ikke være tvilsomt at Trude Drevland er korrupt og at korrupsjonen er grov."

http://advokatwaldow.com/2015/07/08/trude-drevland-saken-oppsummert/ • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post12

Politikerne tyr til 16 åringer!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 13 juli, 2015 10:34:08
Valget 2015
De mest oppegående voksne borgerne gidder ikke stemme på denne forvridde luregjengen lenger, og da lurer de 16 åringer til å tro at de er godt nok oppdatert til å stemme.
Det er en viss prosent stemmer som må komme i urnene for at systemet skal stemples som "godtatt!"

http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Regjeringen-prover-igjen-stemmerett-for-16-aringer-3398668.html

 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post11

39 nye byråkrater hver eneste dag!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 12 juli, 2015 14:51:25

Hver eneste dag ansettes det 39 nye byråkrater i Norge!

Og vi vet at byråkratiet består av en stor del med totalt unødvendige mennesker. Så hvorfor gjør de det? For dem som har lest Fyrsten er det naturlig, ettersom byråkratene er nåtidens soldater - som på moderne vis skal gjøre det vanskelig for folk, slik at de holdes undertrykket.

http://e24.no/makro-og-politikk/39-nye-byraakrater-i-norge-hver-dag/20259136 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post10

Gammelt nytt blir glemt!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 11 juli, 2015 11:59:53

http://www.ba.no/nyheter/velter-seg-i-luksus-pa-bybane-tur/s/1-41-6800120


Luksustur til 100.000,- dagen! Det er du med på å betale igjennom skattepengene.

Topp-politikerne velter seg i godene på grunn av borgernes dumskap og manglende vilje til å innhente informasjon - men iver etter å stemme på dem!

 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post9

100 kroners-aksjonen!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 09 juli, 2015 10:01:06
Jeg er mest opptatt av hva folk gjør ikke hva de sier - hva de mener! Vi må gjøre noe også - ikke bare mase. Det er godt å se Nikoloes dele ut mat til noen som intet har. Det eneste jeg har ofret er ferieshoppingpengene! Verd en innsats når jeg vet at pengene går uavkortet og direkte til mat til de sultne grekerne. Minst 5 stykker på FB har sagt at de setter inn penger. Jippy! ;)

 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post8

Helse Bergen driver med sosial dumping!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 07 juli, 2015 14:25:46

Sånn kan vi virkelig ikke ha det - vedkjenne oss.

Helse Bergen sin håndtering av Enemona-saken er ikke god. De får ikke lønnen sin, disse elektrikerne. Hvorfor skal rike Norge underbetale bulgarerne? Hvorfor har de ikke snurring på hva de driver med ledelsen her i byen? Så skylder de på det bulgarske firmaet selv ettersom kontrakten er todelt, norsk-bulgarsk. Alltid skylde på andre og prøve å fraskrive seg ansvaret!
 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post7

En liten hånd?

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 06 juli, 2015 10:54:58

Facebook status til Siv Gørbitz 29 juni 2015:

Hjelp oss, kjære du!
Tragedie! De sultne grekerne deler med de utsultete flyktningene! Syriske flyktninger! Lesvos. Hellas. De punkterer båten når de kommer i land - utslitte, sultne, syke. Grekerne i byen som er på sultegrensen selv løper til med litt vann - litt brød.

Folkemakten sin representant, Anette Reiersen Raftelis, løper ned med det hun kan avse. Passerer utslitte grekere. Medisiner har de ikke! Noen har tatt selvmord - andre har gitt opp. De har ikke penger! Det er ikke jobb! Strømmen er tredoblet der! Systemet har kollapset! Syrerne blir fraktet videre - grekerne står igjen. Har du noen kroner å dele med søte Anette - som gir " brød og vann " til grekerne - som deler med båtflyktningene? Kontonr: Folkemakten 1503 30 83510

PS! Jeg vet de fleste av dere velger å overse dette innlegget - men jeg kan love deg at følelsen av å vite at jeg har bidradd til å gjøre det litt godt for et par stykker - gir meg masse energi og livsglede! Å gi er en god egoistisk handling! Et par hundredelapper?
Se: "Europas syke økonomi" - NRK-dokumentaren - om du tviler!

Anette tok bildet fra terrassen sin. Hun har tragedien rett utenfor døren sin. Plukker opp "ting" fra sjøen, en innpakket gammeldags barbermaskin, to redningsvester- Hun hører småbarn le høyt når de kommer i land og ser fortvilelsen i de mørke øyner. De gjestfrie fattige grekerne sliter. Hva kan de bidra med? De bytter to sitroner mot noen oliven. Er på vei utfor stupet. Grunnen ene og alene er makten - den korrupte makten med sine politikere og byråkrater. En liten flytur unna oss. Angår ikke dette oss?
Er vi blitt et slikt folkeslag som kun er opptatt av oss selv og vårt? " De er late", hører vi folk si. Nei. De jobber mest av alle: http://e24.no/jobb/her-er-de-lateste-eu-landene/20140918

 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post6

Hellas lider!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 06 juli, 2015 10:51:42

Det angår oss - det angår deg!

NRK - Dokumentar: " Europas syke økonomi"

EU. IMF. ESB. Kommisjonen. EU! De gav grekerne 3,4 milliarder euro som de tok fra bankene i Kypros. Tenker at Mr. Sallers i Piraeus Bank- Hellas var glad, da. Plutselig hadde han overskudd, gitt! Ran på høylys dag!

Disse maktfolkene gjemt bak...bokstaver - nekter å svare på hva de driver med. Det vi forstår at det ligger sterke krefter her som drar samfunnet i en annen retning enn vår, og for å klare det, må de "ofre" en del mennesker.

De tillater Troikaen, en gjeng med usynlige menn, å overstyre flere land. Hellas er et av dem. Troikaen tvinger frem dårlige løsninger - overstyrer myndigheten. De presser befolkningen i kne. Sparetiltak, sa de. Og visste godt at det var begynnelsen til landets kraftige fall. Når det offentlige signaliserer at de skal spare her og spare der, begynner folk også å spare og ikke bruke penger - og dermed er en inne i den uheldige spiralen. Ingen bruker penger og konkurrsene står i kø. Alle vet at spartiltak fra det offentlige = inntektstap for folket.

I Hellas ble de fleste sykehusene stengt og tusenvis av leger måtte gå. Tusenvis av grekere dør hver måned! Katastrofe! Hellas er ofret for å stabilisere europeisk økonomi i markedet. Kjeltringene som ligger bak å drar i trådene for Europa, er styrtrike. Også makten i Hellas som tillater at sine skal lide. På Legarde-listen finner vi 2062 rike korrupte grekere. Her er det masse politikere, byråkrater og deres familier. Også andre maktkjeltringer grafser til seg sitt fra Hellas.

Troikaen ( en gjeng med byråkrater) skulle liksom stoppe korrupsjon, men de er selve korrupsjonen; de støtter den kriminelle politikken! Troikaen konspirerer med den greske banken. De mektigste blir ivaretatt og de vanlige folkene må betale gjelden.

Vi må ta lærdom av hva som skjer en liten flytur unna oss og følge med på hva som skjer i eget land. • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post5

Liten tillit til politiet!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 05 juli, 2015 12:13:31

Machiavelli skrev i "Fyrsten" at folk begynte å rikke på seg når de oppdaget at politiet faktisk ikke passet på dem. Er det der vi er nå? Hva er da politiets oppgave - om det ikke er å ivareta borgerne? Jobbe for makten i byen - ivareta deres interesser?

Monika-saken viser oss litt av hvilken politiledelse vi har. Mordsaken viser oss hvor lite politiet bryr seg. Det er som om vi ikke vil ha et politi som fungerer! Det at politiet har utrangerte datasystemer har lenge vært kjent. Det offentlige sine IKT-prosjekter havarerer en etter en. De vil aldri bruke noe som er ferdiglaget, men skal eksperimentere med egne opplegg. Og bommer! Igjen og igjen! Utvalgte IT-konsulenter tjener masse penger på dette. Hvem er de? Av de 240 millioner kronene som Politidirektoratet brukte på " merverdiprosjektet" ( før det ble stanset), gikk 80% til innleid hjelp. NAV, Forsvaret...systemene kollapser! Er de mindre begavet, lærer de ikke eller gir de onkel Rolf og andre venner oppdragene som en måte å tømme felleskassen på?

Spørsmålet er: Hvorfor fungerer ikke offentlige datasystemer? Hvorfor har ikke politiet datasystemer som virker?

 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post4

Hvem får pengene kommunen "sløser"?

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 04 juli, 2015 23:06:06

I dag skinner solen -og jeg tenker!

Det går mye penger ut av Bergen kommune - på sløsing. De kaller det overskridelser. De godtar at de ikke har kontroll. Jeg tror de har stålkontroll. Jeg tror de vet hvor disse pengene går. Byggeprosjektene i byen har blitt milliarder dyrere enn først antatt. Makten har ikke engang holdt bystyret oppdatert. De er store spørsmålstegn. Noen ganger må vi legge sammen to og to.

For eksempel bruker kommunen vår 270,6 millioner på vikarer i skole og barnehager. Over 70 millioner av disse gikk til eksterne vikarer - igjennom byrå. Hvem eier disse byråene? Nabokommunene våre (med formannskapsmodellen), brukte nesten ingenting! I en parlamentarisk lukket by - herjer makten på med sitt - deler seg imellom - og vi fortsetter å stemme på dem. Det er hva som gjør meg så ...oppgitt!

 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post3

Hva skjer i Norge nå?

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 04 juli, 2015 12:16:49
Fordekt av ord som "frihet" og "felles løft" herjer de blåe fritt med landet og legger alt til rette for de rike, mens de tar fra de fattige. Arbeiderne får det verre, mens bedriftseierne får det bedre. Høyre og FrP jobber for en politikk som skal tjene investorer og konserner. De jobber for NHO-medlemmene. De jobber IKKE for folk flest! Maktpolitikerne våre tilrettelegger for at enkelte skal få mest mulig ut av skattepengene våre; de rike. Når AP kommer til makten - jobber de for LO.Ikke mye bedre, nei. Imens tåkelegger de virkeligheten slik at folk ikke skal forstå. Vi blir lurt! De beskytter ikke våre fellesinteresser!

 • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post2

Reklame:Bilen min!

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 03 juli, 2015 13:17:07

Og hva gjør en når en har et budskap som må ut? Jo, maler bilen sååå mye at folk ikke kan la være å snu seg! Haha! Når man har lite penger, blir en kreativ. Faren er at ved slike "stunt" blir vi ikke tatt så seriøs som vi fortjener, men...vi må bruke de midlene vi (ikke) har! ;) • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post1

3 juli 2015

Veien mot et bedre system!Opprettet av siv gøritz 03 juli, 2015 12:55:06

I dag har jeg opprettet en blogg. Jeg er usikker på hvorfor. Men jeg føler vel for å informere de interesserte om hva som skjer - og hva som ikke skjer. Jeg har en sørgelig erfaring fra maktens korridorer. Den er ikke der for deg!

Så jeg startet Folkemakten, for å få et nytt system - for deg! Hva har skjedd med Folkemakten hittil?

1) Jeg vet jeg har rett når jeg sier at vi må ha et nytt politisk system!

2) Jeg skal overbevise andre om at jeg har rett!

Hvorfor gjør jeg ikke som andre - tar avstand til dette politiske sirkuset som utspiller seg fritt foran øynene våre? Jeg kan ikke det! Jeg er skrudd sammen slik at jeg reagerer på løgn, blir oppgitt! Og jeg mener at vi som vet må fortelle dem som ikke vet. De feigeste menneskene på jorden er dem som vet - men tier! Jeg vil gjøre et ærlig forsøk.

Vi stiller til valg i Bergen 14 september 2015. Og det jeg prøver fremover å gi deg et redskap for å se etter selv, se at systemet vi har råtner på rot. Vi MÅ ha et nytt og demokratisk system! Ord og lovnader betyr ingenting nå, så hvorfor stemme på dem?

Siv Gørbitz • Kommentarer(0)//bergen.folkemakten.com/#post0
« Forrige